ZA ZEPTÁNÍ NIC NEDÁTE!

Kontaktuji vás během 24 hodin a sestavím pro vás individuální plán focení i příprav.

  • Mgr. Bc. Šárka Červinková
  • Praha, Teplice v Čechách

    (+ dojezd po celé ČR)

  • +420 775 727 068
  • s.cervinkova@gmail.com